Успешен старт на Британската бизнес академия Investors in People