Успешен финал на младежкия обмен за развитие на дигитални умения с младежи от България, Македония и Сърбия