"Услугите на Western Union" вече и в офисите на "Ай Еф Джи Лизинг" АД".