Университетът по хранителни технологии става асоцииран член на БТПП