United Partners взе единствената награда за България