Уникални предмети разказват за живота на тракийската аристокрация по българските земи от I век след Христа