Ученици ще прекaрат един ден в Американския университет у нас