Ученици с инициатива за интеграция на деца бежанци и мигранти