Ученици от цялата страна споделят какво “от мен зависи” на национална конференция в София