Ученици и учители от ПГТ "Пенчо Семов", гр. Габрово с принос към рециклирането и кръговата икономика