Ученичка от ПМГ-Бургас с безпрецедентен бал 36 след изпита за гимназия