Учени от БАН разработват обещаваща алтернатива за устойчиво използване на енергия