Учебният ден ще започва с „Утринни умници“ по Da Vinci през септември