Учебните заведения ще имат възможност да изградят енергоспестяващи системи за вентилация