Участвали ли сте вече в някоя от инициативите "Плогинг" на СК "Фар"?