Участници в безплатно обучение за български компании ще обменят опит в Швейцария