УНИЦЕФ И LIDL ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ