УНИКАЛНОТО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН СТАВА ЧАСТ ОТ ОБЩ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ