УМБАЛ „Свети Георги” успешно приключи проект за създаване на център за семейно планиране и репродуктивно здраве