УМБАЛ „Свети Георги“ разполага с всички необходими медикаменти за изпълнение на лечебния процес