УХТ сключи меморандум с Асоциацията на международните консултантски дружества по хранителни услуги в Италия