УЧЕНИЦИ КАНДИДАТСТВАТ ЗА СВОЯТА ПЪРВА РАБОТА В LIDL ДО 7 ЮНИ