Turkish Airline откри уникална фотоизложба „По света с Димитър Караниколов“