Центърът за руски език и култура на ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява три студентски конкурса