Целите за климата на Schwarz Group са потвърдени от инициативата Science Based Targets