„Трудни за убиване“ представя непознатите герои сред обикновените работници по Discovery Channel