Tри българки учени с награда от 5000 евро за своите смели проекти в сферата на медицина, химия и математика