Tри българки учени получиха награда от по 5000 евро за проекти с глобално значение