Третата национална студентска академия по хирургия се проведе в УБ „Лозенец“