Трайна тенденция на увеличение на делата и през 2011 г. отчете Арбитражният съд при БТПП