Тотал Е&П България дари оборудване на стойност 75 хиляди евро на Софийския университет