Тодор Димитров: Не е нужна само физика, трябва да бягаш със сърцето