Tийнейджъри сами рециклират пластмаса и й вдъхват нов живот, като създават предмети на изкуството