„Ти и Lidl за по-добър живот“ ще финансира граждански проекти в Северозападна България