Тетра Пак пуска в световен мащаб Tetra Evero Aseptic - първата в света асептична картонена бутилка за мляко