Тестовото автоматизирано взимане на проби от новомонтираните мултипараметрични сонди е успешно