Теленор посреща за шести път стажанти по програмата Hub by Telenor