„Театрален антракт“ на фотографа Кайя Христова - три изкуства в една изложба, 8-20 юни 2022г., Български културен център