Търговище с четири обновени и модернизирани сгради от образователната инфраструктура