ТРИМА ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ НА НАТО ЩЕ УВАЖАТ 30-ГОДИШНИНАТА НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ