ТРИДЕСЕТ БЪЛГАРСКИ РЕКИ СА ЗАРИБЕНИ ДО МОМЕНТА В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА НА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ „ДАЙ ШАНС НА БАЛКАНКАТА“