THERMA V SPLIT Е НАЙ-НОВОТО ЕКОЛОГИЧНО ПОПЪЛ-НЕНИЕ В ПОРТФОЛИОТО ОТ ТЕРМОПОМПИ НА LG