ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше отличен със Сребърен знак за дарителство за 2019 г.