TELUS International Europe: със Salesforce защитаваме инвестициите си в най-ценния си актив – хората