ТELUS International Europe: „Щастието на работното място е възможно – всеки служител е уникален с нещо и роля на работодателя е да стимулира уникалността му“