T MARKET представи първите каси на самообслужване в свой магазин