Свръхзаредена химия: BASF и Hyundai Motor си сътрудничат за направата на високотехнологичен N концептуален автомобил