Световни имена в научните среди пристигат в България по повод EUCYS 2019