Студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ провеждат информационна кампания срещу АЛО-измамите