Студенти по бизнес софтуер вече се реализират във водещи компании в България